Haji

Dalil Kewajiban Haji ke Baitullah Bagi Kaum Muslimin

Kementerian Agama wakaf dakwah dan bimbingan agama Islam Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan pedoman pelaksanaan Haji secara rinci selangkah demi selangkah lagi kalahkan Daemon Selamat datang kepada para tetamu Allah Allah subhanahu wa ta’ala berfirman waibau wakna ibrohima adalah ciri-ciri povinal koin Ina waruga Isuzu definisi

Hagia itu gereja dan alami dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah Dengan mengatakan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf orang-orang yang ibadah dan orang-orang yang ruku dan sujud dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan Haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru negeri yang jauh Quran surah Al Hajj ayat 26 sampai 27 di Mekkah Al Mukaromah terdapat Baitullah al-akhir tempat

yang sangat dicintai hati kaum muslimin di negeri mana pun mereka berada jiwa dan hati tertuju kepadanya dengan penuh ketundukan dan khusu menghadap Allah subhanahu wa taala dalam pelaksanaan salat lima waktu sehari semalam kaum muslimin datang dari seluruh penjuru negeri untuk melaksanakan Haji tawaf mengelilingi Ka’bah yang dimuliakan sejak dibangun kali pertama oleh khalilullah Kekasih Allah Ibrahim Alaihissalam sebagai realisasi dari perintah Allah subhanahu wa ta’ala dan agar lisan mereka bertalbiyah menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Ta’ala menunaikan haji ke Baitullah alatief dan agar Ka’bah menjadi rumah pertama yang dibangun untuk manusia agar mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalamnya atas dasar petunjuk dan ilmu

dengan aqidah yang bersih dari segala bentuk yakinan yang batil dan pemahaman yang keliru Allah subhanahu wa ta’ala berfirman yang ada di nasi lele di dekat sama kamu Ibrahim warna apa Rasa ini sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia ialah Baitullah yang dibakar itu Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia

hanya terdapat tanda-tanda yang nyata diantaranya makam Ibrahim barangsiapa memasukinya menjadi amanlah dia mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah barangsiapa yang mengingkari kewajiban Haji maka sesungguhnya Allah Maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam Quran Surah Ali Imron ayat 96-97

ketika Allah Subhanahu Wa Ta’ala menghendaki matahari Islam bersinar maka dia mengutus rasulnya sebagai penutup para nabi yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa agama yang benar untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan Syirik kepada cahaya Iman juga untuk menerangkan kepada mereka kebodohan dan kesesatan yang pernah mereka perbuat serta menjelaskan kepada mereka hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta’ala bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala adalah zat yang telah menciptakan jin dan manusia agar mereka menyembahnya semata tiada sekutu baginya

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close