Tausiyah

Ustadz Oemar Mita, Lc: Belajar Optimisme dari Doa Para Sahabat

Cuma kalau kita membaca kisah-kisah mereka itu Masha Allah betul-betul mambangun contoh dalam masalah doa saja kita belajar dari Serangnya para sahabat kau sudah mengenal tentang doanya saja Misalnya satu sisi dalam hidup mereka dalam masalah dua saja kita belajar tentang optimisme ketika kita berdoa contohnya sebagaimana api diceritakan oleh Imam az-zahabi

Imam mazhab itu pernah menceritakan tentang 4 orang sahabat yang kumpul di depan Hijr Ismail depan Hijr Ismail 4 pemuda itu adalah Abdullah bin Umar lalu kemudian urwah bin Zubair Abdullah bin Zubair dan kemudian Musa bin Zubair 2244 ini putra dari dua sahabat besar yang pertama putra dari Umar Bin Khattab Radiallahu anhu yang kedua putra dari Zubair bin awwam salah satu di antara penduduk surga 10 sahabat yang dijanjikan syurga salah satunya Zubair bin awwam

Tahukah antum empat pemuda ini Ketika di depan Hijr Ismail Mereka kemudian berkata Ayo kita minta sama Allah kita Gantungkan harapan kita kepada Allah dengan saksinya yaitu Hijr Ismail dan Ka’bah ini supaya kemudian Allah mengabulkan apa yang kita minta maka mulailah satu per satu Diantara empat sahabat ini 4 tabiin ini kemudian menyebutkan satu persatu dari apa yang kemudian mereka inginkan dan ternyata permintaan mereka itu bukan permintaan-permintaan duniawi tapi semuanya itu permintaan ukhrawi semuanya untuk agama Allah Itulah fisik biasanya para sahabat visi akhirat

Maka mulailah satu persatu menyebutkan permohonan mereka untuk dikabulkan oleh Allah Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair itu mintanya apa Abdullah bin Zubair itu minta supaya kemudian dia menjadi khalifah yang membantu urusan kaum muslimin dan membantu mewujudkan hajat kemaslahatan mereka di dalam urusan Islam yang kedua urwah bin Zubair merubah benjo beta mintanya apa dia tidak minta kekuasaan walaupun kekuasaan yang diminta Abdullah bin disebut itu kekuasaan Taqwa kekuasaan dalam iman maka kemudian urwah bin Zubair itu ingin menjadi ulama Saya pingin menjadi ulama yang didatangi setiap orang mengambil ilmu yang saya sampaikan kemudian Musa bin Zubair mintanya apa maka beliau pengen untuk menguasai daerah Irak dan menikahi dua wanita yang sangat terkenal pada zamannya yaitu adalah Aisyah binti tolhah dan sukainah binti Husain dua wanita yang kita sebutkan ini adalah dua wanita yang terkenal dengan kecantikannya terkenal dengan kepintarannya plus terkenal dengan kesehatannya Masya Allah siapa Pak namanya Aisyah binti tolhah yang kedua sukainah binti Husein

Kemudian yang terakhir siapa Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar itu mintanya apa lirik Abdullah bin Umar itu berkata bahwasanya sahabat Agung ini meminta kalau saya hanyalah satu Saya pingin supaya saya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta’ala ternyata Imam az-zahabi lalu menyampaikan komentar yang ketika beliau mendapatkan riwayat itu satu per satu Diantara empat sahabat yang berkumpul di depan Hijr Ismail itu masing-masing dikabulkan oleh Allah Abdullah bin Zubair akhirnya menjadi khalifah urwah bin Zubair akan yang menjadi ulama ketika beliau banyak mengambil riwayat dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau menjadi rujukan ilmu dari para tabiin Adapun kemudian Masa Puber dapat atau tidak dapat dapat melihat menikah kemudian dengan dua wanita tersebut masa lalu Kemudian beliau menjadi pemimpin di Irak yang tidak ketahuan itu siapa Abdullah bin Umar

Maka kemudian Imam az-zahabi berkata aku tidak tahu apakah diterima ataukah tidak permohonan dari Abdullah bin Umar tapi ketika aku memperhatikan tiga sahabatnya yang berdoa dengan doa yang semacam itu dan semuanya dikabulkan aku berprasangka besar bahwasanya permintaan Abdullah bin Umar pun dikabulkan oleh Allah dia menjadi sahabat yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah kalau kita membaca kisah kayak gitu apa yang kita dapatkan menumbuhkan rasa optimis dalam masalah doa

Jadi Ternyata kalau kemudian sudah bicara tentang doa Gantungkan Harapan Kita apapun dalam urusan akhirat jangan sungkan ketika menggantung kan harapan kita kepada Allah Perbanyaklah Cakrawala kita ketika kita berhadapan dengan rok yang menempati dirinya Muji puncak awards mengabulkan segala doa minta kepada Allah apapun itu karena ternyata 4 sahabat adik yang ketika berada di depan Hijr Ismail itu tiga-tiganya dikabulkan oleh Allah dan yang satunya dikatakan oleh Imam mazhab itu juga dikabulkan oleh Allah kalau kamu dan kita belajar kayak gini kita hanya belajar apa optimis kita dan sesungguhnya dua itu jangan anggap remeh karena doa itu bisa menjadi satu peluru yang paling terakhir tapi merubah banyak keadaan itu ya

Doa-doa itu ibarat peluru ibarat senjata yang paling tajam ibarat kuda yang paling lincah yang kemudian mampu merubah keadaan apabila kita berdoa karena ucapan seorang mukmin itu merupakan bagian dari kekuatan sebagaimana ucapan merubah keadaan ketika kita mendatangkan urusan yang dimurkai oleh Allah kalau kita belajar kayak gini Rasanya apa belajar tentang sebuah perkara optimism

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close